Uuringu detailvaade

Number 2019-43
Pealkiri Linnakeskuse ettevõtlus ja vabaaja veetmise aktiivsuste uuring (metaLINN)
Kokkuvõte Kesklinna üldplaneeringu raames tellitud uuringu eesmärk oli välja selgitada, kui aktiivselt on kesklinna erinevad piirkonnad täna kasutuses ning kuidas see on seotud inimeste liikumiskäitumisega ja ruumi atraktiivsusega. Linnasüdame hea toimivuse tagab erinevate funktsioonide ja tegevuste mitmekesisus, mis üksteist ajaliselt ja sotsiaalselt toetavad. See tähendab, et kesklinn ei kujune üksnes turismi ja töö sihtkohaks, vaid koos kohalike elanike ja meelelahutusvõimalustega hoiaks linnaruumi aktiivses kasutuses
Valdkond Linnaplaneerimine
Tellija Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Teostaja SPINUNIT
Valmimisaeg Veebruar 2019
Failid
Link https://drive.google.com/drive/folders/1ahhqVBCPdA2qNCDlJWJUaC2pzubxjqq7 https://drive.google.com/drive/folders/1agXze4CntCGDtEqIKEzA4ml5s3YEbXnW