Uuringu detailvaade

Number 2019-28
Pealkiri Kergliiklejate loenduse teostamine samatasandilistel raudteeületuskohtadel
Kokkuvõte Töö eesmärk on andmete saamine Tallinna linna samatasandiliste raudteeülekäigukohate kergliiklejate liiklusintensiivsuste kohta ja selgitada välja millised on enim kasutatavad ülekäigukohad
Valdkond Kommunaalmajandus
Tellija Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Teostaja AS Teede Tehnokeskus
Valmimisaeg September 2019
Failid