Uuringu detailvaade

Number 2017-34
Pealkiri Tallinna-teemaline telefoniküsitlus 2017
Kokkuvõte Küsitluse teemad: informeeritus Tallinna volikogu tegevusest; kokkupuuted MUPOga; kokkupuuted uue Tallinna loomade varjupaigaga; infotehnoloogia vahendite kasutamine; suhtumine turistidesse, Tallinn Card-i tuntus.
Valdkond Avalik kord, turvalisus
Info, meedia
Linnajuhtimine
Turism
Keskkond
Tellija Tallinna Linnakantselei
Teostaja Turu-uuringute AS
Valmimisaeg Detsember 2017
Failid