Uuringu detailvaade

Number 2017-29
Pealkiri Tallinna kesklinna liikluse muutuse monitooring automaatse seiresüsteemi andmete põhjal, I kvartal 2017. a
Kokkuvõte Aruanne, mis käsitleb 2017. aasta esimese kvartali automaatse liiklusseire tulemusi.
Valdkond Transport, liikuvus
Tellija Tallinna Transpordiamet
Teostaja Tallinna Tehnikaülikool
Valmimisaeg Mai 2017
Failid