Uuringu detailvaade

Number 2016-38
Pealkiri Uuslinna tn 3a kinnistul oleva õpetajate korterelamu projekteerimise konsultatsioon-uurimus
Kokkuvõte Tallinna linna esimese liginullenergiahoone projekteerimine tähendas tõsist väljakutset: „Kuidas projekteerida ja ehitada selline korterelamu, mis on eeskujulik nii ökonoomsuse, funktsionaalsuse, sisekliima ja ka energiatõhususe osas?“. Parima lahenduse saavutamiseks ja projekteerimise efektiivseimaks läbiviimiseks osales Tallinna Tehnikaülikooli ehitiste projekteerimise instituut konsultandina projekteerimise ettevalmistuse (tehnilise kirjelduse ja tingimuste koostamise nõustamine) ja projekteerimise aegse konsultatsiooni (ideede genereerimine ning tehniliste lahenduste teaduslik ja praktiline analüüs) protsessis. Lisaks hinnati ka projektlahenduse vastavust lähteülesandele ning projekteerimise parimale praktikale. Pärast hoone valmimist säilib TTÜ-l võimalus osaleda hoone ehitamise ja monitooringuga seotud tegevustes teiste osaprojektide kaudu.
Valdkond Muu
Sotsiaalhoolekanne
Keskkond
Tellija Tallinna Linnavaraamet
Teostaja Tallinna Tehnikaülikool
Valmimisaeg 2016
Failid