Uuringu detailvaade

Number 2016-19
Pealkiri Tallinna linnaplaneerimise valdkonna arhiivimaterjalide kättesaadavuse ja kasutatavuse parandamise analüüs
Kokkuvõte Tallinna Linnaplaneerimise Ameti (TLPA) arhiivimaterjalide kasutatavuse ja kättesaadavuse analüüsi eesmärgiks oli tuvastada TLPA arhiivis paiknev aines, selle olukord ning sise- ja väliskasutajate vajadus selle kasutamiseks. Arhiiviainese ja kasutajate analüüs on aluseks töötamaks välja digiarhiivi tarkvaralise lahenduse visiooni. Eelanalüüs rahastati 85% osas EL struktuuritoetuse meetmest "Avalike teenuste arendamine"
Valdkond Linnaplaneerimine
Tellija Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Teostaja AS PricewaterhouseCoopers Advisors
Valmimisaeg Juuli 2016
Failid