Uuringu detailvaade

Number 2014-29
Pealkiri Põhja-Tallinna liikuvusuuring 2014
Kokkuvõte Põhja-Tallinna liikuvusuuringu eesmärgiks oli analüüsida linnaosa perspektiivset inimeste liikumist üldplaneeringuga planeeritud linnaehituslikke muutuseid arvesse võttes ja anda lahendusettepanekud liikumiste korraldamiseks. Sealjuures arvestati liikumisviisi valikute ja hoiakute muutuseid, mis mõjutavad olulisel määral transpordikasutust pikemas perspektiivis. Linnaruumi muutused seisnevad eelkõige funktsioonide teisenemises arengualadel, kuhu planeeritakse uusi elamu- ja äripiirkondi, keskusalasid jm. Uuring annab vastused, milliseid transpordi- ja liikumisviiside lahendusi on vaja üldplaneeringu visiooni realiseerimiseks
Valdkond Linnaplaneerimine
Tellija Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Teostaja Stratum OÜ
Valmimisaeg September 2014
Failid