Uuringu detailvaade

Number 2014-5
Pealkiri Põhja-Tallinna liikuvusuuringu lähteandmete kogumine: tegevusruumide hindamine passiivse mobiilpositsioneerimise meetodil
Kokkuvõte Uuringuga koguti ja visualiseeriti lähteandmed Põhja-Tallinna üldplaneeringu liikuvusuuringu jaoks. Uurimisalaks oli Põhja-Tallinn, Tallinna linnaosad ning Tallinna ümbritsevad omavalitsused. Uuringu ajaliseks perioodiks oli november 2012-oktoober 2013 ja ajaliseks ühikuks üks kuu. Uuringu peamine andmeallikas on passiivse mobiilpositsioneerimise andmebaas, millele lisaks on kasutatud 2011. aasta rahvaloenduse andmeid.
Valdkond Linnaplaneerimine
Rahvastik
Transport
Ettevõtlus, majandus
Keskkond
Tellija Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Teostaja OÜ Positium LBS
Valmimisaeg Detsember 2013
Failid