Uuringu detailvaade

Number 2011-25
Pealkiri Aegna saare ja selle lähipiirkonna rannikuala kaitsevõimaluste uuring ja tehnilise lahenduse väljatöötamine. Aegna sadama tehnilise projekti keskkonnamõju analüüs.
Kokkuvõte Keskkonnamõjude hindamine lähtuvalt väljatöötatud tehnilistest lahendustest ja sadama väljaehitamisega kaasnevast akvatooriumi süvendamisest.
Valdkond Kommunaalmajandus
Keskkond
Tellija Tallinna Kommunaalamet
Teostaja Ramboll Eesti AS
Valmimisaeg Detsember 2011
Failid