Uuringu detailvaade

Number 2010-20
Pealkiri Ülevaade sademevee (sh liigvee) äravoolu maksustamise alustest ja praktilistest rakendustest Euroopa Liidus ja mujal
Kokkuvõte Töö eesmärgiks oli ülevaate koostamine sademevee äravoolu korraldusest, selle strateegiast, planeerimisest ja praktilisest elluviimisest erinevate riikide näidete põhjal.
Valdkond Kommunaalmajandus
Tellija Tallinna Kommunaalamet
Teostaja TTÜ Keskkonna-tehnika instituut
Valmimisaeg Detsember 2010
Failid