Uuringu detailvaade

Number 2009-15
Pealkiri Ülemiste ülevoolukollektori kontrollarvutuste teostamine ning Katusepapi piirkonna kanalisatsiooni lahkvoolseks muutmise uurimistöö-skeem
Kokkuvõte Anda tehniline lahendus sademe- ja reovee lahkvoolsele ärajuhtimisele Katusepapi piirkonnas ning määrata Ülemiste ülevoolukollektori perspektiivsed vooluhulgad ja vajalikud diameetrid iseloomulike lõikude kaupa alates Mõigu poldritiigist kuni mereni.
Valdkond Kommunaalmajandus
Tellija Tallinna Kommunaalamet
Teostaja AS Infragate Eesti
Valmimisaeg Oktoober 2009
Failid