Uuringu detailvaade

Number 2007-22
Pealkiri Spordi ja liikumisharrastuste edendamise ning sportimisvõimaluste arendamise suunad Tallinnas
Kokkuvõte Uurimuse eesmärgiks oli leida vastus järgmistele küsimustele: - milliste spordialadega linnas tegeldakse? - milliseid spordirajatisi soovivad linnakodanikud? - milline on linna üldine varustatus spordirajatistega ning milline on nende kättesaadavus eri linnaosade lõikes? - kuhu oleks vaja ehitada uusi baase ja milliseid? - millised on probleemid seoses avaliku sportimis- ja liikumisruumi kasutamisega? Lisaks oli uuringu eesmärgiks formuleerida kontseptuaalseid seisukohti spordirajatiste võrgu ja avaliku ruumi edasiarendamiseks ja vastavate prioriteetide määratlemiseks.
Valdkond Muu
Tellija Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Teostaja Tallinna Ülikooli Kehakultuuriteaduskond, spordisotsioloogia labor. Kalju Paju, Mait Arvisto ja Eduard Pukkonen.
Valmimisaeg 2007
Failid