Raestipendiumi saajate uurimistööd

Otsing

Pealkiri Valdkond Stipendiaat Kõrgkool Valmimisaeg
Hajusa teenusesüsteemi disain: ühendatud linnakogukondade ja rohealade arendamine Kommunaalmajandus
Keskkond
Carolina Groisman TTÜ ja EKA ühisõppekava 2021
Dementsussõbraliku ühiskonna poole: disain ja interaktiivne tehnoloogia dementsuse koostöiseks hoolduseks ja personaalseks mittefarmakoloogiliseks teraapiaks Sotsiaalhoolekanne
Masato Kagiwada TTÜ ja EKA ühisõppekava 2021
Raskmetallide sisaldus Tallinna sammaldes Keskkond
Kadri-Liis Kaljuvee Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituut 2021
Tallinna kogukonnaaedade mulla mikrobioloogilise koostise määramine Keskkond
Kadi Karmen Kaldma Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituut 2021
Topeltkarjääri arengu teekonnad: holistiline ökoloogiline lähenemine õppursportlaste arendamisele Audentese spordigümnaasiumis Haridus, noorsootöö
Kristel Kiens Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut 2019
Robotiga toestatud matemaatikaõpe põhikoolis ning selle mõju õpilase motivatsioonile, õpitulemustele ning õpetaja õpikäsitusele. Haridus, noorsootöö
Janika Leoste Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut 2019
Distantsõppe ajal kasutatud digitaalsed keskkonnad Tallinna linna koolide näitel Haridus, noorsootöö
Palmi Lahe Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate Instituut 2021
Maarjamäe memoriaali tähenduste väljad - teisest maailmasõjast kommunismiohvrite memoriaali rajamiseni (1940-2018). Meediatekstide ja arhiivimaterjalide sisuanalüüs. Muu
Anni Martin Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut 2019
Koolivalmiduskaardi sidusrühmade vaheline kommunikatsioon Tallinna näitel Haridus, noorsootöö
Maris Sillaste Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut 2020
Digipöördega seotud muudatused üldhariduskoolide õpetajate igapäevatöös Tallinna koolide näitel Haridus, noorsootöö
Kertu Saare Tallinna Ülikool Digitehnoloogiate Instituut 2020
Muutused Tallinna Eduinnolab koolide õpikäsitluses ja informaatikaõppes Haridus, noorsootöö
Ilotana Haalen Tallinna Ülikool 2020
Looduspõhised lahendused ja nende rakendamine Tallinna Vormsi pargi näitel Keskkond
Teele Kaljurand Tallinna Ülikool 2021
Kohaliku omavalitsuse kriisiüksustes otsustamist mõjutanud tegurid COVID-19 kriisis - juhtumiuuring Tallinna linna ja Saaremaa valla näitel Linnajuhtimine
Tervishoid
Hannes Nagel Tallinna Ülikool 2021
Lahustunud orgaanilise aine keemiliste omaduste vedelikkromatograafiline ja spektrofotomeetriline uurimine Tallinna lahe rannikuvees Keskkond
Karin Kabral Tallinna Tehnikaülikool. Loodusteaduskond, Keemia ja biotehnoloogia instituut 2019
Uus süsinikuneutraalne Kopli asum Tallinnas Keskkond
Elamumajandus, linnavara
Karl-Johan Jakobson Tallinna Tehnikaülikool Inseneriteaduskond 2021
Linnade helimaastik. Juhendavad printsiibid akustilise linnakeskkonna kvaliteedi parandamiseks. Kommunaalmajandus
Keskkond
Joanna Kordemets Tallinna Tehnikaülikool Inseneriteaduskond 2020
Ülemiste City kaugjahutuse arengukava Kommunaalmajandus
Aleksandr Ledvanov Tallinna Tehnikaülikool Inseneriteaduskond 2021
PV-elementide ja faasimuutusmaterjaliga kaetud soojusisolatsiooni liitsüsteemi soojus- ja niiskustehniline toimivus Kommunaalmajandus
Keskkond
Elamumajandus, linnavara
Martin Talvik Tallinna Tehnikaülikool Inseneriteaduskond 2021
Kohaloome biofiilses linnas: elurikkuse ja tolmeldajate kaitse tõhustamine Tallinna rohealadel Linnaplaneerimine
Keskkond
Triin Jürgens Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia ühendõppekava 2020
Välisvalgustustaristu hoolduse tulemused ja taristu uuendamise vajalikkus (The results of maintenance and necessity of infrastructural upgrades of the public lighting network) Kommunaalmajandus
Erki Varandi Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskond, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut 2019
Leiti 36 kirjet.