Raestipendiumi saajate uurimistööd

Otsing

Pealkiri Valdkond Stipendiaat Kõrgkool Valmimisaeg
Maarjamäe memoriaali tähenduste väljad - teisest maailmasõjast kommunismiohvrite memoriaali rajamiseni (1940-2018). Meediatekstide ja arhiivimaterjalide sisuanalüüs. Muu
Anni Martin Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut 2019
Välisvalgustustaristu hoolduse tulemused ja taristu uuendamise vajalikkus (The results of maintenance and necessity of infrastructural upgrades of the public lighting network) Kommunaalmajandus
Erki Varandi Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskond, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut 2019
Ravi tänava haiglakompleksi adaptiivne taaskasutus (Adaptive reuse of Ravi street hospital complex). Linnaplaneerimine
Helina Maalt Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskond, ehituse ja arhitektuuri instituut 2019
Robotiga toestatud matemaatikaõpe põhikoolis ning selle mõju õpilase motivatsioonile, õpitulemustele ning õpetaja õpikäsitusele. Haridus, noorsootöö
Janika Leoste Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut 2019
Doktoritöö teema: looduskrohviga kaitstud puidupõhiste komposiitkonstruktsioonide käitumine tules. 1. Publikatsioon ajakirjas 'Fire and Materials': Liblik, J.; Küppers, J.; Just, A.; Maaten, B.; Pajusaar, S. (2019). Material properties of clay and lime plaster for structural fire design. Fire and Materials (link allpool). 2. Publikatsioon ajakirjas 'Wood Material Science and Engineering': Liblik, Johanna; Küppers, Judith; Maaten, Birgit; Just, Alar (2020). Fire protection provided by clay and lime plasters. Wood Material Science & Engineering (link allpool). 3. Artikkel ajakirjas 'Ehitaja': Liblik, J.; Just, A. (2018). Looduslik krohv aitab tagada ajalooliste puitmajade tulepüsivust. Ehitaja, 12, 42−46. 4. Juhendmaterjal Päästeameti kodulehel (link allpool). Kommunaalmajandus
Linnaplaneerimine
Johanna Liblik Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskond, ehituse ja arhitektuuri instituut 2019
Lahustunud orgaanilise aine keemiliste omaduste vedelikkromatograafiline ja spektrofotomeetriline uurimine Tallinna lahe rannikuvees Keskkond
Karin Kabral Tallinna Tehnikaülikool. Loodusteaduskond, Keemia ja biotehnoloogia instituut 2019
Topeltkarjääri arengu teekonnad: holistiline ökoloogiline lähenemine õppursportlaste arendamisele Audentese spordigümnaasiumis Haridus, noorsootöö
Kristel Kiens Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut 2019
Psühhoaktiivsete ühendite analüüs süljes kapillaarelektroforeesi meetodil Sotsiaalhoolekanne
Avalik kord, turvalisus
Haridus, noorsootöö
Piret Saar-Reismaa Tallinna Tehnikaülikool 2020
Reaalajalähedane ristmike kinnisõitmiste ennustamine kasutades konvolutsioonilisi närvivõrke (Near real-time intersection congestion prediction using convolutional neural networks). Transport
Sander Aasaväli Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskond 2019
Ristkihtliimpuidust välispiirete hügrotermilised omadused (Hygrothermal performance of cross laminated timber envelopes). Kommunaalmajandus
Linnaplaneerimine
Villu Kukk Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskond, ehituse ja arhitektuuri instituut 2019
Leiti 10 kirjet.