Uuringu otsing

Otsing

Pealkiri Valdkond Tellija Teostaja
Tallinna targa linna kontseptsiooni väljatöötamine Ettevõtlus, majandus
Tallinna Ettevõtlusamet Baltic Innovation Agency OÜ
Linnapoe külastajate küsitlus Ettevõtlus, majandus
Tallinna Linnakantselei Turu-uuringute AS
Tallinna välireklaami- ja teabekandjate ning reklaamimaksu järelevalveliste menetluste andmekogu eelanalüüs ja lähteülesanne Ettevõtlus, majandus
Tallinna Ettevõtlusamet Ernst & Young Baltic AS
Tallinna elamispinnastsenaariumid ja „magamislinnaosade“ tulevik Keskkond
Ettevõtlus, majandus
Rahvastik
Linnaplaneerimine
Sotsiaalhoolekanne
Tallinna Linnavaraamet Tallinna Ülikool
Põhja-Tallinna liikuvusuuringu lähteandmete kogumine: tegevusruumide hindamine passiivse mobiilpositsioneerimise meetodil Keskkond
Ettevõtlus, majandus
Transport
Rahvastik
Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet OÜ Positium LBS
Põhja-Tallinna liikuvusuuringu lähteandmete kogumine: kasutajagruppide küsitlus Keskkond
Ettevõtlus, majandus
Transport
Rahvastik
Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet OÜ Psience
Piiriüleste regionaalsete innovatsioonipoliitikate analüüs Ettevõtlus, majandus
Tallinna Ettevõtlusamet OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) – leping Helsinki-Tallinn MTÜ-ga
Lasnamäe ja Mustamäe munitsipaalturgude küsitlus Ettevõtlus, majandus
Tallinna Linnakantselei Turu-uuringute AS
Mehhatroonika valdkonna inimressursi võtmekompetentse ning nende arendamisvõimalusi sisaldav analüüs Ettevõtlus, majandus
Tallinna Ettevõtlusamet Heiväl Consulting (HeiVäl OÜ)
Ettevõtluse mõju Helsingi ja Tallinna vahelisele liikumisele Ettevõtlus, majandus
Transport
Tallinna Linnakantselei BDA Consulting OÜ
Lühiküsitlus Tallinna ettevõtlusteenuste teemal Ettevõtlus, majandus
Tallinna Ettevõtlusamet Tallinna Linnakantselei avalike teenuste ja linnauuringute osakond
Väike- ja mikroloomeettevõtete arengutsükkel Ettevõtlus, majandus
Tallinna Ettevõtlusamet Tallinna Ülikooli Eesti Tuleviku-uuringute Instituut
Mehhatroonika valdkonna suutlikkus ja konkurentsivõime Põhja-Eesti ja Lõuna-Soome piirkonnas Ettevõtlus, majandus
Tallinna Ettevõtlusamet Heiväl OÜ ja projekti INNOREG ekspertgrupp
Põhja-Tallinna loomemajanduse uuring Ettevõtlus, majandus
Linnaplaneerimine
Tallinna Ettevõtlusamet MTÜ Telliskivi Loomelinnak (koostöös Katlaga)
Sotsiaalsete töökohtade ja majandusliku toimetuleku teemaline lühiküsitlus II Sotsiaalhoolekanne
Linnajuhtimine
Ettevõtlus, majandus
Tallinna Linnakantselei Küsitlustöö Turu-uuringute AS, ankeet ja analüüs Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse linnauuringute osakond
Toimetulek ulatusliku tööpuudusega omavalitsustes ja tööpuuduse võimalikud sotsiaalsed tagajärjed Eestis Ettevõtlus, majandus
Sotsiaalhoolekanne
Tallinna Linnakantselei Eesti Avatud Ühiskonna Instituut; Iris Pettai, Ivi Proos ja Mai Luuk.
Sotsiaalsete töökohtade ja majandusliku toimetuleku teemaline lühiküsitlus Sotsiaalhoolekanne
Linnajuhtimine
Ettevõtlus, majandus
Tallinna Linnakantselei Küsitlustöö OÜ Faktum & Ariko, ankeet ja analüüs Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse linnauuringute osakond
Euroopa linnade loomemajanduse võrdlev uuring (Creative Metropoles – situation analysis of 11 cities) Ettevõtlus, majandus
Tallinna Ettevõtlusamet Tallinna Ülikooli Eesti Tuleviku-uuringute Instituut
Loomemajandus Tallinnas Ettevõtlus, majandus
Tallinna Ettevõtlusamet Tallinna Ülikooli Eesti Tuleviku-uuringute Instituut
Tallinna 2008. aasta reklaamikampaaniate mõju hindamise uuring Turism
Ettevõtlus, majandus
Info, meedia
Tallinna Ettevõtlusamet TNS Emor
Leiti 34 kirjet.