Uuringu otsing

Otsing

Pealkiri Valdkond Tellija Teostaja
Pääsküla prügila hüdrogeoloogiline uuring Keskkond
Ettevõtlus, majandus
Tallinna Strateegiakeskus Kobras OÜ
Tallinna mereprügi vältimise ja vähendamise tegevuskava Keskkond
Ettevõtlus, majandus
Tallinna Strateegiakeskus SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus
Tallinna linnas tekkivate biojäätmete ja tekstiilijäätmete kogumissüsteemide arendamise analüüs Keskkond
Ettevõtlus, majandus
Tallinna Strateegiakeskus SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus
Tallinna targa linna kontseptsiooni väljatöötamine Ettevõtlus, majandus
Tallinna Ettevõtlusamet Baltic Innovation Agency OÜ
Linnapoe külastajate küsitlus Ettevõtlus, majandus
Tallinna Linnakantselei Turu-uuringute AS
Tallinna välireklaami- ja teabekandjate ning reklaamimaksu järelevalveliste menetluste andmekogu eelanalüüs ja lähteülesanne Ettevõtlus, majandus
Tallinna Ettevõtlusamet Ernst & Young Baltic AS
Tallinna elamispinnastsenaariumid ja „magamislinnaosade“ tulevik Sotsiaalhoolekanne
Linnaplaneerimine
Rahvastik
Ettevõtlus, majandus
Keskkond
Tallinna Linnavaraamet Tallinna Ülikool
Põhja-Tallinna liikuvusuuringu lähteandmete kogumine: tegevusruumide hindamine passiivse mobiilpositsioneerimise meetodil Linnaplaneerimine
Rahvastik
Transport
Ettevõtlus, majandus
Keskkond
Tallinna Linnaplaneerimise Amet OÜ Positium LBS
Põhja-Tallinna liikuvusuuringu lähteandmete kogumine: kasutajagruppide küsitlus Linnaplaneerimine
Rahvastik
Transport
Ettevõtlus, majandus
Keskkond
Tallinna Linnaplaneerimise Amet OÜ Psience
Piiriüleste regionaalsete innovatsioonipoliitikate analüüs Ettevõtlus, majandus
Tallinna Ettevõtlusamet OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) – leping Helsinki-Tallinn MTÜ-ga
Lasnamäe ja Mustamäe munitsipaalturgude küsitlus Ettevõtlus, majandus
Tallinna Linnakantselei Turu-uuringute AS
Mehhatroonika valdkonna inimressursi võtmekompetentse ning nende arendamisvõimalusi sisaldav analüüs Ettevõtlus, majandus
Tallinna Ettevõtlusamet Heiväl Consulting (HeiVäl OÜ)
Ettevõtluse mõju Helsingi ja Tallinna vahelisele liikumisele Transport
Ettevõtlus, majandus
Tallinna Linnakantselei BDA Consulting OÜ
Lühiküsitlus Tallinna ettevõtlusteenuste teemal Ettevõtlus, majandus
Tallinna Ettevõtlusamet Tallinna Linnakantselei avalike teenuste ja linnauuringute osakond
Väike- ja mikroloomeettevõtete arengutsükkel Ettevõtlus, majandus
Tallinna Ettevõtlusamet Tallinna Ülikooli Eesti Tuleviku-uuringute Instituut
Mehhatroonika valdkonna suutlikkus ja konkurentsivõime Põhja-Eesti ja Lõuna-Soome piirkonnas Ettevõtlus, majandus
Tallinna Ettevõtlusamet Heiväl OÜ ja projekti INNOREG ekspertgrupp
Põhja-Tallinna loomemajanduse uuring Linnaplaneerimine
Ettevõtlus, majandus
Tallinna Ettevõtlusamet MTÜ Telliskivi Loomelinnak (koostöös Katlaga)
Sotsiaalsete töökohtade ja majandusliku toimetuleku teemaline lühiküsitlus II Sotsiaalhoolekanne
Linnajuhtimine
Ettevõtlus, majandus
Tallinna Linnakantselei Küsitlustöö Turu-uuringute AS, ankeet ja analüüs Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse linnauuringute osakond
Toimetulek ulatusliku tööpuudusega omavalitsustes ja tööpuuduse võimalikud sotsiaalsed tagajärjed Eestis Sotsiaalhoolekanne
Ettevõtlus, majandus
Tallinna Linnakantselei Eesti Avatud Ühiskonna Instituut; Iris Pettai, Ivi Proos ja Mai Luuk.
Sotsiaalsete töökohtade ja majandusliku toimetuleku teemaline lühiküsitlus Sotsiaalhoolekanne
Linnajuhtimine
Ettevõtlus, majandus
Tallinna Linnakantselei Küsitlustöö OÜ Faktum & Ariko, ankeet ja analüüs Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse linnauuringute osakond
Leiti 37 kirjet.