Uuringu otsing

Otsing

Pealkiri Valdkond Tellija Teostaja
Uurimustöö “ InSAR andmetele tuginev analüüs Tallinna testalas perioodidel 2020-2021 ja 2016- 2021“ Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet AS Datel
Kopli reisiraudtee eskiisiprojekt Transport
Linnaplaneerimine
Keskkond
Tallinna Linnaplaneerimise Amet Osaühing Reaalprojekt
Kristiine keskuse ja Lasnamäe vahelise raudtee eskiisiprojekt Transport
Linnaplaneerimine
Keskkond
Tallinna Linnaplaneerimise Amet Osaühing Reaalprojekt
Kaardirakenduste küsitlus Tallinna ametiasutustes Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet Tallinna Linnakantselei linnauuringute sektor
Putukaväila põhjaosa maastikuarhitektuurne eskiisprojekt Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet OÜ KINO maastikuarhitektid
Kopli kauba- ja sorteerimisjaama ohutuse ekperthinnang Transport
Linnaplaneerimine
Keskkond
Tallinna Linnaplaneerimise Amet Storkson OÜ, Rain Kurg
Ülemiste kauba- ja sorteerimisjaama ohutuse ekperthinnang Transport
Linnaplaneerimine
Keskkond
Tallinna Linnaplaneerimise Amet Storkson OÜ, Rain Kurg
Pelguranna trammi ja rattatee ning Paavli ärikvartali tänavavõrgu eskiisprojekt Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet K-Projekt AS
Lennujaama ja Ülemiste äripiirkonna liikuvusuuring (metaYLE) Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet SPINUNIT
InSAR andmetele tugineva kaugseire võimalused Tallinna kõrgusvõrgu monitooringuks Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet AS Datel
Linnakeskuse ettevõtlus ja vabaaja veetmise aktiivsuste uuring (metaLINN) Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet SPINUNIT
Kopli Kaubajaama - Pelguranna (Putukaväila) tolmeldajate uuring Transport
Linnaplaneerimine
Keskkond
Tallinna Linnaplaneerimise Amet Tartu Ülikool
Tallinna kõrgussüsteemi rekonstrueerimine Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet AS Planserk
Tallinna geomõõdistuste infosüsteemi eelanalüüs ja lähteülesande koostamine Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet Ernst & Young Baltic AS
Tallinna linnaplaneerimise valdkonna arhiivimaterjalide kättesaadavuse ja kasutatavuse parandamise analüüs Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet AS PricewaterhouseCoopers Advisors
Tallinna planeeringute registri küsitlus Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet Tallinna Linnakantselei linna avalike suhete teenistuse teabeosakonna linnauuringute sektor
Põhja-Tallinna liikuvusuuring 2014 Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet Stratum OÜ
Põhja-Tallinna liikuvusuuringu lähteandmete kogumine: tegevusruumide hindamine passiivse mobiilpositsioneerimise meetodil Transport
Linnaplaneerimine
Rahvastik
Keskkond
Ettevõtlus, majandus
Tallinna Linnaplaneerimise Amet OÜ Positium LBS
Põhja-Tallinna liikuvusuuringu lähteandmete kogumine: kasutajagruppide küsitlus Transport
Linnaplaneerimine
Rahvastik
Keskkond
Ettevõtlus, majandus
Tallinna Linnaplaneerimise Amet OÜ Psience
Tallinna Linnavalitsuse uue hoone kavandamisest lähtuv mereäärse lähiala kujunemine ja sellega seotud kasutajagruppide hinnangud ja hoiakud Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet TTÜ avaliku sektori majanduse instituudi linna- ja eluasemesotsioloogia uurimisgrupp
Leiti 35 kirjet.