Uuringu otsing

Otsing

Pealkiri Valdkond Tellija Teostaja
Vase tänava maa-aluste tehnovõrkude kompleksuuring Kommunaalmajandus
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Geospatial OÜ
Ülevaade erakmesilaste mitmekesisusest valitud uuringualadel Tallinnas Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet OÜ Kolm Abi
"Tondiraba ja Kadrioru parkide vaheline kergliiklustee II etapp“ põhiprojekti keskkonnamõju hindamise eelhinnang Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Alkranel OÜ
Tolmeldajate Lääne-Tallinna rohekoridori funktsionaalsuse analüüs Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Tartu Ülikool, Ökoloogia ja Maateaduste Instituut, zooloogia osakond; Tartu Ülikooli Loodusmuuseum OÜ Erigeron
Tina tänava maa-aluste tehnovõrkude kompleksuuring Kommunaalmajandus
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet K-Projekt AS
Tehnoloogilise lahenduse prototüübi loomine maa-aluste rajatiste 3D andmeseireks Kommunaalmajandus
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet OÜ Geospatial
Tänavapuhastusteenuse analüüs Kommunaalmajandus
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet KPMG
Tallinn tänavahaljastuse uuringud 2018-2020 Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Tallinna Botaanikaaed
Tallinna vanalinna haljastuse inventeerimine Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet AB Artes Terrae OÜ
Tallinna tolmeldajate rohekoridoride ja astmelaudade keskkonnaseisundi ülevaade Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet OÜ Kolm Abi
Tallinna teedel ja tänavatel teekatte seisukorra andmete mõõtmine, töötlemine, PMS-i analüüs ja tulemuste väljastamine Kommunaalmajandus
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet AS Teede Tehnokeskus
Tallinna teedel ja tänavatel teekatte seisukorra andmete mõõtmine, töötlemine, PMS-i analüüs ja tulemuste väljastamine Kommunaalmajandus
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet AS Teede Tehnokeskus
Tallinna teedel ja tänavatel teekatte seisukorra andmete mõõtmine, töötlemine, PMS-i analüüs ja tulemuste väljastamine Kommunaalmajandus
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ERC Konsultatsiooni OÜ
Tallinna teedel ja tänavatel teekatte seisukorra andmete mõõtmine, töötlemine, PMS-i analüüs ja tulemuste väljastamine Kommunaalmajandus
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Hanke võitja
Tallinna teede ja tänavate katendite deformatsioonide ja katete kulumise määramine, lähtudes liiklussagedusest ja teekatendi konstruktsioonist. 3.etapp Kommunaalmajandus
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet T-Konsult OÜ
Tallinna sillutiskatendite konstruktsioonide tüüplahendused ja paigaldustehnoloogiad. Kaevupäised sillutiskatendites. Sillutiskatendite vuugid. Teepeenarde rajamise tüüplahendused. Kommunaalmajandus
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet T-Konsult OÜ
Tallinna sildade ja tunnelite BMS kordusülevaatus 2020 Kommunaalmajandus
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet AS Teede Tehnokeskus
Tallinna sademevee seire 2019-2021 Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (ELLE OÜ)
Tallinna rohe-ja elamualade lindude transektloendused 2021. aastal Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Birding Haapsalu
Tallinna meemesilaste õietolmus sisalduvate pestitsiidijääkide uuring. Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Põllumajandusuuringute Keskus
Leiti 71 kirjet.