Uuringu otsing

Otsing

Pealkiri Valdkond Tellija Teostaja
Netaman Repair Group OÜ tegevusega seotud territooriumi akvatooriumi vee ja sette seire Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Pestitsiidide kasutamise uuring Tallinnas Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Tehnoloogilise lahenduse prototüübi loomine maa-aluste rajatiste 3D andmeseireks Kommunaalmajandus
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet OÜ Geospatial
CREATION OF A PROTOTYPE OF A TECHNOLOGICAL SOLUTION FOR 3D DATA MONITORING OF UNDERGROUND FACILITIES Kommunaalmajandus
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet OÜ Geospatial
Kergliiklejate loenduse teostamine samatasandilistel raudteeületuskohtadel Kommunaalmajandus
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet AS Teede Tehnokeskus
Tähetorni tänava ulukiuuring Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet OÜ Rewild
Eksperdiarvamus Heino Kiige dendroaia kohaliku kaitse alla võtmise eelduste tuvastamiseks Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Tallinna Botaanikaaed
Soojussaarte ulatuse levik ja trend Tallinnas aastatel 2014 – 2018 Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Tartu Ülikool Maateaduste ja ökoloogia instituut Geograafia osakond
Maltsaüraskite (Scolytus sp.) arvukuse monitooring ja nende leviku vähenda-mine Tallinnas Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Eesti Maaülikool
Tallinna magistraal-põhitänavate teekatete seisukord ja remondivajadus Kommunaalmajandus
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ERC Konsultatsiooni OÜ
Astangu kahepaiksete ja roomajate rohevõrgustiku sidususe analüüs Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet MTÜ Põhjakonn
Tolmeldajate Lääne-Tallinna rohekoridori funktsionaalsuse analüüs Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Tartu Ülikool, Ökoloogia ja Maateaduste Instituut, zooloogia osakond; Tartu Ülikooli Loodusmuuseum OÜ Erigeron
Paevälja alvarikoosluse esinduslikkuse ja ümberasustamisvõimaluste uuring Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet OÜ Nordic Botanical
Harku järve vee kvaliteedi seire perioodil 2019-2021 Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (ELLE)
Paljassaare hoiuala linnustik 2019. aasta kevadel Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet MTÜ Naaskelnokk
Tallinna teedel ja tänavatel teekatte seisukorra andmete mõõtmine, töötlemine, PMS-i analüüs ja tulemuste väljastamine Kommunaalmajandus
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Hanke võitja
Tallinna linnaaedade mulla- ja taimeproovide analüüs Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus
Tänavapuhastusteenuse analüüs Kommunaalmajandus
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet KPMG
Naastrehvide mõju uuring Kommunaalmajandus
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Tallinna Tehnikaülikool
Paljassaare hoiuala kahepaiksete uuring Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet MTÜ Põhjakonn
Leiti 71 kirjet.