Uuringu otsing

Otsing

Pealkiri Valdkond Tellija Teostaja
Tallinna 18+ ja riskiohus noorte osalemine noorsootöös Haridus, noorsootöö
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, MTÜ RuaCrew, Tallinna Ülikool
Tallinna linna spordibaaside ja noortekeskuste infosüsteemi loomise eelanalüüs ja lähteülesande koostamine Tervishoid
Linnajuhtimine
Haridus, noorsootöö
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet KPMG Baltics OÜ
Tallinna noorte osalemine noorsootöös. Koolinoorte arvamus 2015. aastal Haridus, noorsootöö
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet Noorteuuring OÜ
Tallinna noorsootöötajate arvamusuuring 2015 Haridus, noorsootöö
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Tallinna noorte osalemine noorsootöös. Koolinoorte ja lapsevanemate arvamus. Haridus, noorsootöö
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut ja Eesti Noorsoo Instituut
Hea spordiklubi uuring Muu
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet Tallinna Ülikool
Tallinna avatud noortekeskuste töötajate arvamusuuring Haridus, noorsootöö
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet Eesti Noorsoo Instituut
Tallinna õppurite haridus- ja tööväärtused Haridus, noorsootöö
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet Eesti Noorsoo Instituut, Marti Taru, Andu Rämmer, Triin Roosalu, Epp Reiska
Aspekte noorte kodanikuaktiivsuse kujunemisest Haridus, noorsootöö
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet Eesti Noorsoo Instituut, Marti Taru, Erki Kaikkonen, Epp Reiska
Spordi ja liikumisharrastuste edendamise ning sportimisvõimaluste arendamise suunad Tallinnas Muu
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet Tallinna Ülikooli Kehakultuuriteaduskond, spordisotsioloogia labor. Kalju Paju, Mait Arvisto ja Eduard Pukkonen.
Tallinna noorte sotsiaal-poliitiline aktiivsus võrdluses Helsingi noorte ja Eesti teiste piirkondade noortega Haridus, noorsootöö
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet TLÜ Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut. Marti Taru
Tallinna noorte vaba aja sisustamise eelistused, sotsiaalne ja poliitiline aktiivsus ning noorte enesemääratlus kui neid mõjutav faktor Haridus, noorsootöö
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet TLÜ Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Noorte vaba aja ja huvide struktuur. Igivanad noorte probleemid uues kuues Haridus, noorsootöö
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet Saar Poll OÜ
Tallinna noorteühenduste kaardistamine Haridus, noorsootöö
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet Edvard Ljulko, Epp-Triin Võsu, Karmen Saul, Anne Tiko
Tallinna spordiorganisatsiooni toimimine ja spordirajatiste võrgu kujundamine Muu
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet Tallinna Pedagoogikaülikool, spordisotsioloogia laborKalju Paju, Joe Noormets, Heili Jõe
Leiti 15 kirjet.