Uuringu otsing

Otsing

Pealkiri Valdkond Tellija Teostaja
Tallinna linna ja linnastu 2015. aasta CO2 heitkoguste inventuur Keskkond
Tallinna Keskkonnaamet Nomine Consult OÜ
Lemmikloomade uuring 2017 Keskkond
Tallinna Keskkonnaamet OÜ RAIT Faktum & Ariko
Tallinn linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava ajakohastamine Keskkond
Tallinna Keskkonnaamet Elle OÜ
Tallinna linna ja linnastu CO2 inventuur Keskkond
Tallinna Keskkonnaamet AF Consult
Osakeste keemilise koostise ja saasteallikate osakaalu hindamine Tallinnas Keskkond
Tallinna Keskkonnaamet Eesti Keskkonnauuringute Keskus
Tallinna linna strateegilise mürakaardi ülevaatamine ja täiendamine Keskkond
Tallinna Keskkonnaamet Akukon OY
Tallinna linna ja linnastu CO2 inventuur Keskkond
Tallinna Keskkonnaamet Hendrikson & Ko
Tallinna Linnavaraameti elamufondi säästva energiamajanduse rakenduskava 2012-2014 Kommunaalmajandus
Keskkond
Tallinna Keskkonnaamet OÜ Pilvero
Kommunaalteenustega seotud veoautode keskkonnamõju vähendamine Tallinnas Transport
Kommunaalmajandus
Keskkond
Tallinna Keskkonnaamet SA Säästva Eesti Instituut
Jäätmeveo, tänavapuhastuse ning teede ehituse ja remondiga tegelevate ettevõtete küsitlus eco-driving sõidustiili rakendamise kohta Keskkond
Tallinna Keskkonnaamet OÜ Faktum & Ariko
Peenete osakeste päritolu uuring Keskkond
Tallinna Keskkonnaamet Eesti Keskkonnauuringute Keskus
Tallinna linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava Keskkond
Tallinna Keskkonnaamet Akukon OY
Peenete osakeste päritolu uuring Keskkond
Tallinna Keskkonnaamet Eesti Keskkonnauuringute Keskus
Tallinna linna strateegiline mürakaart Keskkond
Tallinna Keskkonnaamet Ramboll
Keskkonnamürast põhjustatud müratasemete hindamine Värvi tn 6 Keskkond
Tallinna Keskkonnaamet Akukon OY
Õhukvaliteedi mõõtmised Tallinnas Arnika tee 88 Keskkond
Tallinna Keskkonnaamet Eesti Keskkonnauuringute Keskus
Õhukvaliteedi mõõtmised Tallinnas Leete tn 10a Keskkond
Tallinna Keskkonnaamet Eesti Keskkonnauuringute Keskus
Tallinna linna ja linnastu CO2 inventuur Keskkond
Tallinna Keskkonnaamet AF Consult
Hinnang õhusaastele Lasnamäe linnaosas Keskkond
Tallinna Keskkonnaamet Eesti Keskkonnauuringute Keskus
Transport, keskkond ja elukvaliteet Tallinnas Transport
Keskkond
Tallinna Keskkonnaamet REC Estonia. Tallinna Ülikool. Projektijuht Jüri Uljas.
Leiti 22 kirjet.