Uuringu otsing

Otsing

Pealkiri Valdkond Tellija Teostaja
Tallinna Linnavalitsuse uue hoone kavandamisest lähtuv mereäärse lähiala kujunemine ja sellega seotud kasutajagruppide hinnangud ja hoiakud Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet TTÜ avaliku sektori majanduse instituudi linna- ja eluasemesotsioloogia uurimisgrupp
Tallinna ja naaberomavalitsuste elamualade uuring Linnaplaneerimine
Rahvastik
Kommunaalmajandus
Tallinna Linnaplaneerimise Amet Tartu Ülikool, Jüri Kõre ja Rein Murakas, küsitluse viis läbi uuringufirma Faktum & Ariko
Tallinna rohealade külastatavus ja külastajate hinnangud Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet Tartu Ülikooli geograafia instituut, Olle Järv, Siiri Silm, Rein Ahas
Tallinna tagamaa uusasumite elanike ajalis-ruumilise käitumise analüüs Rahvastik
Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet - Tartu Ülikooli geograafia instituut, A. Roose, R. Ahas, T. Tammaru, S. Silm, A. Aasa, O. Järv, A. Poom- TNS Emor (küsitlusuuring)- OÜ Positium (mobiilpositsioneerimine)
Tallinna kõrgelamuelanikud Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet Tallinna Ülikooli sotsioloogia osakond ja OÜ Faktum & Ariko
Tallinna planeeringute registri küsitlus Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet Tallinna Linnakantselei linna avalike suhete teenistuse teabeosakonna linnauuringute sektor
Põhja-Tallinna linnaosas paiknevate ettevõtete üldiseloomustus ja kaardistamine Ettevõtlus, majandus
Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet SA Tartu Teaduspark & AS Regio
Lasnamäe linnaosas paiknevate ettevõtete üldiseloomustus ja kaardistamine Ettevõtlus, majandus
Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet SA Tartu Teaduspark & AS Regio
Kristiine linnaosas paiknevate ettevõtete üldiseloomustus ja kaardistamine Ettevõtlus, majandus
Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet SA Tartu Teaduspark & AS Regio
Kõrghoonete nõudluse ja hinnangu uuring erinevate ettevõtete põhjal Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet Saar Poll OÜ
Põhja-Tallinna liikuvusuuringu lähteandmete kogumine: kasutajagruppide küsitlus Keskkond
Ettevõtlus, majandus
Transport
Rahvastik
Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet OÜ Psience
Põhja-Tallinna liikuvusuuringu lähteandmete kogumine: tegevusruumide hindamine passiivse mobiilpositsioneerimise meetodil Keskkond
Ettevõtlus, majandus
Transport
Rahvastik
Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet OÜ Positium LBS
Kõrghoonete rajamisega kaasneda võivad negatiivsed mõjud Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet OÜ E-Konsult, Andres Levald
Lasnamäe elamualade parkimiskorralduse uuring Transport
Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet K-Projekt AS
Põhja-Tallinna linnaosas paiknevate elamute kaardistamine Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet K-Projekt AS
Kristiine linnaosas paiknevate elamute kaardistamine Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet K-Projekt AS
Lasnamäe linnaosas paiknevate elamute kaardistamine Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet K-Projekt AS
Tallinna geomõõdistuste infosüsteemi eelanalüüs ja lähteülesande koostamine Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet Ernst & Young Baltic AS
Kõrghooned Tallinnas – turuülevaade Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet ERI Kommertskinnisvara Lahenduste OÜ
Tallinna linna elanikkonna arvu projektsioon Rahvastik
Tallinna Linnaplaneerimise Amet Eesti Tuleviku-uuringute Instituut
Leiti 22 kirjet.