Uuringu otsing

Otsing

Pealkiri Valdkond Tellija Teostaja
Tallinna Linnavalitsuse uue hoone kavandamisest lähtuv mereäärse lähiala kujunemine ja sellega seotud kasutajagruppide hinnangud ja hoiakud Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet TTÜ avaliku sektori majanduse instituudi linna- ja eluasemesotsioloogia uurimisgrupp
Tallinna ja naaberomavalitsuste elamualade uuring Linnaplaneerimine
Rahvastik
Kommunaalmajandus
Tallinna Linnaplaneerimise Amet Tartu Ülikool, Jüri Kõre ja Rein Murakas, küsitluse viis läbi uuringufirma Faktum & Ariko
Tallinna rohealade külastatavus ja külastajate hinnangud Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet Tartu Ülikooli geograafia instituut, Olle Järv, Siiri Silm, Rein Ahas
Tallinna tagamaa uusasumite elanike ajalis-ruumilise käitumise analüüs Rahvastik
Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet - Tartu Ülikooli geograafia instituut, A. Roose, R. Ahas, T. Tammaru, S. Silm, A. Aasa, O. Järv, A. Poom- TNS Emor (küsitlusuuring)- OÜ Positium (mobiilpositsioneerimine)
Kopli Kaubajaama - Pelguranna (Putukaväila) tolmeldajate uuring Transport
Linnaplaneerimine
Keskkond
Tallinna Linnaplaneerimise Amet Tartu Ülikool
Tallinna kõrgelamuelanikud Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet Tallinna Ülikooli sotsioloogia osakond ja OÜ Faktum & Ariko
Tallinna planeeringute registri küsitlus Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet Tallinna Linnakantselei linna avalike suhete teenistuse teabeosakonna linnauuringute sektor
Lennujaama ja Ülemiste äripiirkonna liikuvusuuring (metaYLE) Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet SPINUNIT
Linnakeskuse ettevõtlus ja vabaaja veetmise aktiivsuste uuring (metaLINN) Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet SPINUNIT
Põhja-Tallinna linnaosas paiknevate ettevõtete üldiseloomustus ja kaardistamine Ettevõtlus, majandus
Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet SA Tartu Teaduspark & AS Regio
Lasnamäe linnaosas paiknevate ettevõtete üldiseloomustus ja kaardistamine Ettevõtlus, majandus
Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet SA Tartu Teaduspark & AS Regio
Kristiine linnaosas paiknevate ettevõtete üldiseloomustus ja kaardistamine Ettevõtlus, majandus
Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet SA Tartu Teaduspark & AS Regio
Kõrghoonete nõudluse ja hinnangu uuring erinevate ettevõtete põhjal Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet Saar Poll OÜ
Põhja-Tallinna liikuvusuuringu lähteandmete kogumine: kasutajagruppide küsitlus Keskkond
Ettevõtlus, majandus
Transport
Rahvastik
Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet OÜ Psience
Põhja-Tallinna liikuvusuuringu lähteandmete kogumine: tegevusruumide hindamine passiivse mobiilpositsioneerimise meetodil Keskkond
Ettevõtlus, majandus
Transport
Rahvastik
Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet OÜ Positium LBS
Kõrghoonete rajamisega kaasneda võivad negatiivsed mõjud Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet OÜ E-Konsult, Andres Levald
Lasnamäe linnaosas paiknevate elamute kaardistamine Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet K-Projekt AS
Kristiine linnaosas paiknevate elamute kaardistamine Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet K-Projekt AS
Põhja-Tallinna linnaosas paiknevate elamute kaardistamine Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet K-Projekt AS
Lasnamäe elamualade parkimiskorralduse uuring Transport
Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet K-Projekt AS
Leiti 26 kirjet.