Uuringu otsing

Otsing

Pealkiri Valdkond Tellija Teostaja
Uurimustöö “ InSAR andmetele tuginev analüüs Tallinna testalas perioodidel 2020-2021 ja 2016- 2021“ Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet AS Datel
Ülemiste kauba- ja sorteerimisjaama ohutuse ekperthinnang Transport
Linnaplaneerimine
Keskkond
Tallinna Linnaplaneerimise Amet Storkson OÜ, Rain Kurg
Tallinna tagamaa uusasumite elanike ajalis-ruumilise käitumise analüüs Linnaplaneerimine
Rahvastik
Tallinna Linnaplaneerimise Amet - Tartu Ülikooli geograafia instituut, A. Roose, R. Ahas, T. Tammaru, S. Silm, A. Aasa, O. Järv, A. Poom- TNS Emor (küsitlusuuring)- OÜ Positium (mobiilpositsioneerimine)
Tallinna rohealade külastatavus ja külastajate hinnangud Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet Tartu Ülikooli geograafia instituut, Olle Järv, Siiri Silm, Rein Ahas
Tallinna planeeringute registri küsitlus Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet Tallinna Linnakantselei linna avalike suhete teenistuse teabeosakonna linnauuringute sektor
Tallinna Linnavalitsuse uue hoone kavandamisest lähtuv mereäärse lähiala kujunemine ja sellega seotud kasutajagruppide hinnangud ja hoiakud Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet TTÜ avaliku sektori majanduse instituudi linna- ja eluasemesotsioloogia uurimisgrupp
Tallinna linnaplaneerimise valdkonna arhiivimaterjalide kättesaadavuse ja kasutatavuse parandamise analüüs Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet AS PricewaterhouseCoopers Advisors
Tallinna linna elanikkonna arvu projektsioon Rahvastik
Tallinna Linnaplaneerimise Amet Eesti Tuleviku-uuringute Instituut
Tallinna kõrgussüsteemi rekonstrueerimine Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet AS Planserk
Tallinna kõrgelamuelanikud Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet Tallinna Ülikooli sotsioloogia osakond ja OÜ Faktum & Ariko
Tallinna ja naaberomavalitsuste elamualade uuring Linnaplaneerimine
Rahvastik
Kommunaalmajandus
Tallinna Linnaplaneerimise Amet Tartu Ülikool, Jüri Kõre ja Rein Murakas, küsitluse viis läbi uuringufirma Faktum & Ariko
Tallinna geomõõdistuste infosüsteemi eelanalüüs ja lähteülesande koostamine Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet Ernst & Young Baltic AS
Putukaväila põhjaosa maastikuarhitektuurne eskiisprojekt Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet OÜ KINO maastikuarhitektid
Põhja-Tallinna linnaosas paiknevate ettevõtete üldiseloomustus ja kaardistamine Linnaplaneerimine
Ettevõtlus, majandus
Tallinna Linnaplaneerimise Amet SA Tartu Teaduspark & AS Regio
Põhja-Tallinna linnaosas paiknevate elamute kaardistamine Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet K-Projekt AS
Põhja-Tallinna liikuvusuuringu lähteandmete kogumine: tegevusruumide hindamine passiivse mobiilpositsioneerimise meetodil Linnaplaneerimine
Rahvastik
Transport
Ettevõtlus, majandus
Keskkond
Tallinna Linnaplaneerimise Amet OÜ Positium LBS
Põhja-Tallinna liikuvusuuringu lähteandmete kogumine: kasutajagruppide küsitlus Linnaplaneerimine
Rahvastik
Transport
Ettevõtlus, majandus
Keskkond
Tallinna Linnaplaneerimise Amet OÜ Psience
Põhja-Tallinna liikuvusuuring 2014 Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet Stratum OÜ
Pelguranna trammi ja rattatee ning Paavli ärikvartali tänavavõrgu eskiisprojekt Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet K-Projekt AS
Linnakeskuse ettevõtlus ja vabaaja veetmise aktiivsuste uuring (metaLINN) Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet SPINUNIT
Leiti 35 kirjet.