Uuringu otsing

Otsing

Pealkiri Valdkond Tellija Teostaja
Kalamaja elanike elamistingimuste küsitlus Kommunaalmajandus
Muu
Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti töötajate rahulolu tööga (*.ppt) Muu
Muu
Loova Tallinna visiooni kontseptsioon Linnajuhtimine
Tallinna Linnakantselei Veikko Jürisson Tallinna Ülikoolist, Külliki Tafel ja Erik Terk Eesti Tuleviku-uuringute Instituudist ja Katri Ristal.
Mälestise rgnr 27886 laevavrakk „Tver“ ja selle kaitsevööndi allveearheoloogiline uuring Kommunaalmajandus
Tallinna Kommunaalamet Tuukritööde OÜ
Kesklinnas parkimise põhjused Transport
Tallinna Transpordiamet Turu-uuringute AS
Tallinna Televisiooni uuring Info, meedia
Tallinna Linnakantselei Turu-uuringute AS
Mahetoidu-teemaline küsitlus Keskkond
Haridus, noorsootöö
Tervishoid
Tallinna Linnakantselei Turu-uuringute AS
Tallinna veebikanalite kasutatavuse uuring/Tallinlaste rahuloluküsitlus 2018-2 Turism
Info, meedia
Linnajuhtimine
Tallinna Linnakantselei Turu-uuringute AS
Tallinna elanike kehalise aktiivsuse uuring Muu
Tervishoid
Tallinna Linnakantselei Turu-uuringute AS
Tallinlaste rahuloluküsitlus 2019-3 Transport
Linnaplaneerimine
Linnajuhtimine
Tallinna Linnakantselei Turu-uuringute AS
Tallinlaste rahuloluküsitlus 2020-1 Linnaplaneerimine
Turism
Keskkond
Info, meedia
Tallinna Linnakantselei Turu-uuringute AS
Tallinlaste rahuloluküsitlus 2020-3 Kommunaalmajandus
Keskkond
Transport
Linnajuhtimine
Tallinna Linnakantselei Turu-uuringute AS
„Avasta suvist Tallinna“ turunduskampaania järelküsitlus Turism
Tallinna Strateegiakeskus Turu-uuringute AS
Tallinlaste rahuloluküsitlus 2021-1 Keskkond
Info, meedia
Tallinna Strateegiakeskus Turu-uuringute AS
Tallinlaste rahuloluküsitlus 2021-2 Keskkond
Tallinna Strateegiakeskus Turu-uuringute AS
Tallinlaste rahuloluküsitlus 2021-3 Linnajuhtimine
Kommunaalmajandus
Transport
Keskkond
Tallinna Strateegiakeskus Turu-uuringute AS
Tallinna Trummi piirkonna elanike teadlikkus liigse sademeveega seotud keskkonnaprobleemidest Kommunaalmajandus
Tallinna Kommunaalamet Turu-uuringute AS
Ajalehe "Pealinn" lugejauuring Info, meedia
Tallinna Linnakantselei Turu-uuringute AS
Eesti linnad külalise pilgu läbi Turism
Tallinna Linnakantselei Turu-uuringute AS
ID kaardi omamine tallinlaste poolt 2004. aasta alguses Transport
Info, meedia
Tallinna Linnakantselei Turu-uuringute AS
Leiti 710 kirjet.