Kõige enam soovitakse ankeedis väljapakutud ideedest Vabaduse väljakul näha lillepeenraid (kindlasti või pigem toetaks seda 88,5% kõigist vastanutest), istepinke, istumisvõimalusi (86,5%) ning purskkaevu (78,5%). Hiljuti kaevamistööde käigus välja tulnud müüre tahaks näha samuti tervelt 64,9% vastajatest. Kõige vähem soovivad vastajad Vabaduse väljakule noortele ja lastele mõeldud atraktsioone, rulluiskude, tõuke- ja jalgrataste laenutust ning vastuseis on ka turule. Eeltoodu on ehk seletatav asjaoluga, et Vabaduse väljakus soovitakse tulevikus näha riigi esindusväljakut, mis oleks soliidne ja väljapeetud.
65,5 % vastajatest on automaksu kehtestamise vastu (pigem vastu + täiesti vastu). Vaid 20,6% vastajatest pooldab automaksu kehtestamist ja nendestki vaid 9,4% on kindlaid toetajaid.
Mis eesmärke teeniks automaksu kehtestamine? Antud küsimuses on vastajate arvamus üsna ühene – automaksu kehtestamisega soovitakse valitsuse eelarveauke lappida; nii arvab 57,8% kõigist vastanutest. Järgneb keskkonna saastatuse vähendamine – 19,7%.
Juhul kui automaks kehtestataks, pooldaks 41,9% vastanutest maksmist igakuise tasuna või aastamaksuna. 29,2% arvab, et maksu tuleks maksta vaid uue auto ostmisel ja ligi kolmandik ei oska sellele küsimusele vastata.
Kõige enam arvati, et autosid tuleks automaksu kehtestamise korral maksustada auto mootori võimsuse alusel – nii arvas 36,7% kõigist vastanutest. 29,8% arvas, et maksustada tuleks auto tekitatud CO2 alusel. Kõige vähem arvati, et maks peaks olema kõigile võrdne. Hinna või auto asukoha alusel maksustamist toetaks veidi üle 10 % vastanutest.
Kõige enam toetatakse automaksu laekumist kohaliku omavalitsuse eelarvesse inimese kodukohta – 39,4%. 28,9% vastajatest arvab, et see raha peaks minema riigieelarvesse ja 17,5% vastanutest arvab, et mõlemale.
Automaksu kasutamise osas ilmneb üsnagi suur polariseerumine. Võrdselt toetust on saanud nii ühistranspordi arendamine, jalgrattateede ehitamine, tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna arendamine kui ka teede-tänavate parandamine ja korrashoid.