Ülevaade loova linna kontseptuaalsetest alustest. Olemasolevate uurimuste ja Tallinna arengut suunavate dokumentide analüüs. Visiooniarutelud.