· 59% arvates tuleb Linnavalitsus oma tööga hästi toime, Volikogu kohta arvab sama 56%
· Toetus linna juhtimisele on suurem Keskerakonna toetajate hulgas, väikseim on see Isamaaliidu ja Mõõdukate toetajate seas
· Positiivsete tegudena märgitakse ehitustegevust kesklinnas ja uute hoonete ehitamist, paranenud on linna üldmulje ning rikastunud kaubandus-teenindusettevõtete võrk
· Negatiivsete valdkondadena nimetati elukalliduse kasvu ja narkomaania levikut, aga ka hulkuvate loomade probleemi, tööpuuduse ja kodutute arvu kasvu ning kuritegevuse levikut
· Kindlasti kavatses valimistel osaleda 35% ja tõenäoliselt 35% küsitletutest
· Küllaltki palju tunneb Tallinnas toimuva vastu huvi 51%, keskmiselt 37% vastanutest
· Infot saavad tallinlased peamiselt telesaadete ja üleriigiliste ajalehtede kaudu