· 49% arvates tuleb Linnavalitsus oma tööga hästi toime, Volikogu kohta arvab sama 45%
· Toetus linna juhtimisele on suurem Keskerakonna toetajate hulgas, väikseim on see Isamaaliidu ja Res Publica toetajate seas
· Positiivsete tegudena märgitakse, et 2002 aastal on paranenud linna heakord, ehitatud on teid ning sundüürnike probleemidele on püütud leida lahendusi
· Negatiivsete valdkondadena nimetati korrakaitse probleeme, linnavõimude kaadripoliitikat, heakorda, kallist linnatransporti ja teede korrashoidu
· Kindlasti kavatses valimistel osaleda 35% ja tõenäoliselt 38% küsitletutest