· Enamik nimetatud riikidest tulnud väliskülastajate (51-63%) jaoks on Tallinn ainus reisi sihtmärk, paljude jaoks aga ka üks mitmest sihtmärgist (20-30%);
· Venelaste, lätlaste ja leedu inimeste jaoks tähendab Tallinna külastamine enamasti puhkusereisi (31-57%) ja tööreisi (15-29%);
· Peamiselt ööbiti reisi kestel Tallinnas, keskklassi- või luksushotellis, mitmel juhul aga ka sõprade-tuttavate juures;
· Enamus lätlastest-leedulastest ning ligi pooled venelastest majutust ei reserveeri;
· Külalisi mõjutasid rohkem Tallinnasse tulema eelnev külastus ja sõprade soovitus, vähemal määral reklaamid ajakirjanduses ning reisibrošüür;
· Enamus venelasi tuleb Tallinnasse rongiga, lätlased ja leedulased aga auto ja liinibussiga;
· Linnas ringi liikumiseks käidi enamasti jalgsi (70-85%), keskmisest enam kasutati autot ja -vähem kasutati taksot;
· Põhitegevused Tallinna reisil olid jalutuskäik linnas (70-84%), sisseostude tegemine (76-80%), pubide/restoranide külastamine (51-67%). Vaatamisväärsusi külastavad mõnevõrra rohkem venelased;
· Pea kõik venelased ning lätlased ja leedulased tulevad tõenäoliselt ka edaspidi Tallinnasse. Muude riikide elanike seas oli 8% neid, kes ei pidanud Tallinnasse tulekut edaspidi eriti tõenäoliseks ning 8% ei osanud ka oma tulevaste Tallinna reiside kohta hinnangut anda;
· Venelase, kuid eriti lätlased ja leedulased kulutavad Tallinnas viibides keskmisest tunduvalt vähem.