· Enamik nimetatud riikidest tulnud väliskülastajate (32-58%) jaoks on Tallinn ainus reisi sihtmärk, paljude jaoks aga ka üks mitmest sihtmärgist (24-45%);
· Kesk- ja Põhja-Eurooplase jaoks tähendab Tallinna külastamine enamasti tööreisi (21-51%) ja puhkusereisi (22-44%);
· Peamiselt ööbiti reisi kestel Tallinnas, keskklassi- või luksushotellis, mitmel juhul aga ka sõprade-tuttavate juures;
· Hotellikohtade broneerisid paljud ise või tegid seda firmad, tihti saabuti siia aga ka ilma eelneva ööbimiskoha reserveerimiseta. Rohkem reserveerivad ööbimiskohti sakslased, hollandlased ja belglased;
· Külalisi mõjutasid rohkem Tallinnasse tulema eelnev külastus, sõprade soovitus, reklaamid ajakirjanduses, reisibrošüür ning Tallinna veebileht internetis;
· Valdav osa (19-72%) saabus Tallinnasse lennukiga, paljud ka laevaga (9-49%);
· Linnas ringi liikumiseks käidi enamasti jalgsi (67-91%), palju kasutati ka taksot (42-68%), autot (29-40%) ja linnaliinibussi (11-29%);
· Põhitegevused Tallinna reisil olid jalutuskäik linnas (75-85%), sisseostude tegemine (59-78%), pubide/restoranide külastamine (61-77%) ja vaatamisväärsuste külastamine (36-71%);
· Kõige tõenäolisemalt külastavad Tallinnat edaspidi taanlased ja norralased;
· Inglased, taanlased ja nooralased kulutavad Eestis olles tunduvalt rohkem kui keskmine turist; sakslased, norralased ja belglased kulutavad võrdselt keskmisega