Ligikaudu 70% Linnavalitsuse töötajatest töötab arvutiga vähemalt kolmveerandi kogu tööajast.
60% arvutikasutajatest peab oma arvutioskusi keskmiseks, 30% heaks.
Rohkem kui 80% töötajatest on tööarvutiga ja kasutatavate programmidega pigem rahul või väga rahul
Probleeme arvuti ja programmidega esineb suhteliselt vähe, probleemidest esineb siiski tarkvara töökindluse vähesust, arvutiviirustega seonduvat ning arvuti kokkujooksmist
67% Linnavalitsuse töötajatest osales 2002 aastal vähemalt ühel arvutikursusel