· Tallinlaste suhtumine linnavõimude tegevusse on väga positiivne;
· Kriitilisemat suhtumist nii linnavõimudesse kui ka linnaosa juhtorganitesse näitasid üles Kesklinna elanikud, ehkki ka nende seas olid positiivsed hinnangud ülekaalus;
· Suurt tunnustust pälvib linlaste poolt linnapea Edgar Savisaare tegevus. Teda teab ja oskab hinnata 99 protsenti küsitletutest ning vaid 18 protsenti neist annab tema tööle negatiivse hinnangu.
· Pisut enam kriitilisi hinnanguid saavad linnavolikogu ja linnavalitsus keskmisest suurema sissetulekuga vastajatelt (vastajatest, kelle sissetulek ühe pere liikme kohta on 4001 – 6000, hindab volikogu tööd negatiivselt 29% ja linnavalitsuse oma 36%), ning vanusegruppidelt 30 – 44 ja 55 – 64.