Omnibuss-küsitluse,Tallinnas lisavalim. Näost-näkku standardiseeritud intervjuud. Valim 500.