Rohkem kui pool tallinlastest leiab, et nii Tallinna Linnavalitsus kui volikogu on oma ülesannete täitmisega hästi toime tulnud;
· Võrreldes möödunud aasta oktoobris toimunud analoogilise küsitluse tulemustega on mõnevõrra kasvanud linlaste hulk, kes hindasid juhtorganite tööd kehvaks.
· Võimuorganites töötavatest poliitikutest  tunnevad pealinlased ja on nim rahul Edgar Savisaare ja Maret Maripuu tegevusega linnaelanike huvide esindamisel. Linnas ja linnaosades võimul olevatest poliitikutest toetaks linlased just Savisaart või Maripuud enim ka volikogu valimistel;
· Linnaosavanematest olid tuntumad ja pävisid enmi kiitust Keit Pentus ja Tatjana Muravjova, kes oli vahetult küsitluse eel veel linnaosavanemana ametis. Linnaosavanematena on suhteliselt vähetuntud Enno Tamm ja Lauri Laasi;
· Mai seisuga koguks voilkogu valimistel erakondadest enim hääli Keskerakond, järgneksid Reformierakond ja Res Publica. Võrreldes möödunud aasta oktoobriga on toetus nimetatud parteridele mõnevõrra vähenenud; suurenenud aga sotsiaaldemokreetide ja Isamaliidu pooldajate hulk.