Vahetud intervjuud vastajate kodudes, 1019 vastajat.