Tallinna Linnavalitsus pälvis meediasuhete üldhindeks  5,7, võrreldes eelmise aastaga on hinne veidi langenud – oli 5,97. Vastajatest on 13% linnavalitsuse meediasuhtlusega hästi rahul (hinded 8-9) kuid 5% on täiesti rahulolematud (hinded 1-2).
Hinnangud meediasuhete erinevatele töölõikudele on kõik madalamad uuritud asutuste keskmisest tasemest.
Võrreldes eelmisel aastal läbiviidud uuringuga on paranenud asutuse juhtide kättesaadavus ajakirjanikele ning hinnang väljastatava teabe usaldusväärsusele.
Teiste uuritud töölõikude osas on vastajate hinnangud langenud.
Tallinnas töötavad ajakirjanikud hindavad linnavalitsuse meediasuhtlust enamuse töölõikude osas kõrgemalt kui mujal linnades töötavad ajakirjanikud. Samal ajal on nende hinnang madalam päringutele vastamise kiiruse, teavitamise operatiivsuse ja pressiesindaja kättesaadavuse osas.
Ajakirjanikud, kes suhtlevad linnavalitsusega tihemini (kas tihti või küllalt tihti) hindavad asutuse meediasuhtlust enamasti teistest madalamalt. Vaid teavitamise operatiivsus on nende arvates mõnevõrra parem.