Silmast-silma intervjuud kodudes. 1027 Eesti elanikku vanusevahemikus 15-74 aastat.