Telefonik├╝sitlus. 300 18 aastast ja vanemat tallinlast.