- Ajalehte loeb 74% linnaelanikest, sagedasi lugejaid on lehel 30%.
- Naised loevad ajalehte meestest enam. Sagedaste lugejate seas on ka keskmisest enam vanemaid inimesi ja mitte-eestlasi.
- Peamiseks põhjuseks, miks lehte ei loeta, tõid vastajad ajapuuduse. Ligi kolmandik vastajatest ei loe lehte selle kehva kättesaadavuse pärast ja 24% tunnistab oma huvipuudust.
- Vastajatele pakuvad kõige enam huvi järgmised teemad: linnas toimuvad kultuurisündmused, Tallinna linna ajalugu, kommunaalteenused ja linna heakord, linna keskkonnaseisund ja haljastus, avalik kord ja kuritegevus, tervishoid.
- Kõige vähem huvitavad vastajaid portreelood linnaelanikest, ristsõnad, telekava, kuulutused (juubeliõnnitlused jm), muudatused linna ametiasutuste koosseisudes.
- Lehe saamisviisina eelistavad vastajad ka edaspidi otsepostitust (60%). Vähene osa sooviks seda hankida kaubanduskeskustest (18%) või vormistada tasuta tellimus (14%).